Fremmedlegeme i luftvejen

Håndtering af fremmedlegemer i luftvejen - børn

Fjernelsen af fremmedlegemer i luftvejene hos spædbørn (0-1 år) og småbørn (1-8 år) adskiller sig på visse områder fra førstehjælpen til voksne. Disse forskelle gennemgås herunder.
Førstehjælpen til børn med fremmedlegemer i luftvejene afhænger -som hos voksne - af bevidsthedsniveauet hos barnet.

Spædbørn (0-1 år)

Er spædbarnet ved bevidsthed, består førstehjælpen i de to nedenstående metoder. Hvis fremmedlegemet ikke er løsnet efter anvendelse af den anden metode, fortsættes med de to metoder på skift, indtil fremmedlegemet kommer fri eller barnet bliver bevidstløst.
Ved bevidsthed: Dunk mellem skulderbladene
Barnet dunkes i ryggen med nedenstående metode.
  • Barnet placeres på maven på førstehjælperens ene underarm, mens hovedet støttes, således at der holdes frie luftveje. Man kan med fordel sidde, således at underarmen kan støttes mod låret.
  • Der gives op til fem kraftige dunk i ryggen, midt mellem skulderbladene, med håndroden.
Heimlichspaed

 

Med et fast greb kan barnet vendes til rygleje, uden at det slippes.
Ved bevidsthed: Kraftigt tryk på brystkassen
Har den første metode ikke løsnet fremmedlegemet, fortsættes førstehjælpen med:
  • Barnet vendes, så det ligger på ryggen. Dette kan gøres ved, at den frie arm lægges på ryggen af barnet, således at barnet er holdt fast mellem førstehjælperens to arme (én på forsiden og én på bagsiden af barnet) mens hovedet holdes fast mellem hænderne.
  • Efter vendingen gives der op til fem kraftige tryk på trykstedet. Trykkene gives med en frekvens på 1/sekund.
  • Er fremmedlegemet ikke løsnet, vendes barnet (med samme metode som ovenfor) og den første metode forsøges på ny.
Ved bevidstløshed: Kunstigt åndedræt og udvendig hjertemassage
Bliver barnet bevidstløst, indledes basal genoplivning. I forbindelse med det kunstige åndedræt bør det kontrolleres, om fremmedlegemet er løsnet og kan fjernes fra munden.

Småbørn (1-8 år)

Princippet i førstehjælpen til børn i alderen et til otte år med et fremmedlegeme i luftvejene følger førstehjælpen til voksne med et fremmedlegeme i luftvejene.
Ved bevidsthed: Dunk mellem skulderbladene
Der gives op til fem kraftige dunk i ryggen, mellem skulderbladene. Kan barnet placeres, så der er frie luftveje og hovedet samtidig vender nedad, bør dette forsøges.
Ved bevidsthed: Heimlichs metode
Heimlichs metode anvendes, hvis dunk mellem skulderbladene har vist sig virkningsløse. Heimlichs metode udføres efter samme princip som hos voksne), men med trykstyrken tilpasset barnets størrelse.
Heimlichboern
Ved bevidstløshed: Kunstigt åndedræt og udvendig hjertemassage
Bliver barnet bevidstløst, indledes basal genoplivning. Ved indblæsningsforsøg bør det kontrolleres, om fremmedlegemet er løsnet og eventuelt kan fjernes fra munden.