Information om fyrværkeri

Regler for salg og anvendelse af fyrværkeri

OBS! Nye regler pr. 15. oktober 2014:

  • Fyrværkeri må kun sælges fra 15. december til 31. december.

  • Fyrværkeri må kun affyres fra 27. december til 1. januar. Du må altså ikke fyre fyrværkeri af efter den 1. januar - i stedet kan du gemme det til næste nytår. Hvis du ønsker at fyre fyrværkeri af ved en festlig lejlighed i løbet af året, skal du kontakte en festfyrværker.

  • Lovligt konsumfyrværkeri er udstyret med et SIK-nummer. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du selv tjekke om fyrværkeriet er godkendt og dermed lovligt.


Vær opmærksom på, at SIK-nummeret vil blive udfaset løbende fra 2010 og erstattet af CE-mærket. I en overgangsperiode vil man derfor kunne støde på begge former for mærkning. CE-mærket angiver, at producenten har sikret sig, at fyrværkeriet overholder alle væsentlige sikkerhedskrav - husk dog på, at selv lovligt fyrværkeri kan være farligt!

  • En forbruger må i sin private personbil transportere 5 kg. NEM fyrværkeri. Samtidig er 5 kilo NEM også den højest tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem.


NEM står for Netto EkslosivstofMængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på nyt fyrværkeri - enten på artiklen eller på emballagen. Hvis artiklen er gammel, kan du som en tommelfingerregel regne med, at NEM-vægten er en fjerdedel af fyrværkeri-artiklens vægt. Hvis du ønsker at opbevare større mængder fyrværkeri, skal du søge om tilladelse hos det kommunale beredskab.

  • Som forbruger skal du fortsat være opmærksom på, at du ikke må indføre fyrværkeri til Danmark. Du må altså ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.


Kilde: Sikkerhedsstyrelsen